mkidn

Nazwa zadania:
Wyposażajmy i działajmy modernizacja sali komputerowej w Zespole Szkół Plastycznych
im. Władysława Hasiora w Koszalinie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego – przygotowanie dokumentacji"
Czytaj: www.mkidn.gov.pl i cea.art.pl

Zaloguj się

  Raport z ewaluacji wewnętrznej w ZSP w Koszalinie w roku szkolnym 2016/2017

  Ewaluacja wewnętrzna w obszarze: Realizacja Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego
Opracowanie: Opracowanie: Sylwia Kordońska, Wojciech Konieczny, Tomasz Majerski, Marta Mierzwa

 

  Raport z ewaluacji wewnętrznej w ZSP w Koszalinie w roku szkolnym 2015/2016

  Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów
Opracowanie: Sylwia Kordońska, Tomasz Majerski, Marta Mierzwa

 

  Raport z ewaluacji wewnętrznej w ZSP w Koszalinie w roku szkolnym 2014/2015

   Ewaluacja wewnętrzna w obszarze:Skuteczność działań promujących szkołę
Opracowanie: Sylwia Kordońska, Joanna Dybowska, Marcin Kuropatwa

 

  Raport z ewaluacji wewnętrznej w ZSP w Koszalinie w roku szkolnym 2013/2014

   Uczniowie i nauczyciele uczestniczą w działaniach edukacyjnych sprzyjających kształtowaniu i uzyskiwaniu pożądanych postaw
Opracowanie: Joanna Dybowska, Paweł Furmański,   Sylwia Kordońska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biennale 2017 baner

koszalinski grafik kultury

Podstawy projektowania

Snycerstwo

Pracownia rzeźby

Ceramika artystyczna


Tagi: Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie, szkoła plastyczna, Koszalin, gimnazja w Koszalinie, plastyk, uczniowie plastyka, biennale, lp, ossp, zsp, Władysław Hasior, gimnazjum plastyczne, przegląd szkół plastycznych, liceum ogólnokształcące, gimnazjum, szkoły w Koszalinie, egzaminy do plastyka, liceum plastyczne w Koszalinie, konkursy plastyczne, matura, rysunek, malarstwo, rzeźba, ceramika, reklama wizualna, snycerstwo, tkanina artystyczna, fotografia, liternictwo, projektowanie, historia sztuki, plastyk koszalin, wyprzedarz prac, artysta plastyk, dyplomy, przeglad rysunku malarstwa rzeźby


kbp 

Rysunek i malarstwo

Galeria DYPLOMY 2015

Tkanina artystyczna

Projektowanie graficzne

Fotografia