mkidn

Nazwa zadania:
Wyposażajmy i działajmy modernizacja sali komputerowej w Zespole Szkół Plastycznych
im. Władysława Hasiora w Koszalinie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego – przygotowanie dokumentacji"
Czytaj: www.mkidn.gov.pl i cea.art.pl

Zaloguj się

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 3 września 2018, godz. 9.00.

2. Otrzęsiny klas pierwszych: 22 listopada 2018

3. Wyprzedaż prac uczniów: 3-6 grudnia 2018.

4. Zakończenie I semestru: 21 grudnia 2018. Rozpoczęcie II semestru: 2 stycznia 2019.

5. Zimowa przerwa świąteczna: 24 grudnia 2018 – 1 stycznia 2019.

6. Ferie zimowe: 28 stycznia – 10 lutego 2019.

7. Wieczornica Historyczna na temat „żołnierzy wyklętych”: marzec 2019.

8. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów klas III gimnazjów i VIII SP:

            - do 22 lutego 2019 – I etap – przesyłanie prac,

            - 11 marca 2019 (poniedziałek) – II etap – wykonywanie prac plastycznych,

            - 20 marca 2019 (środa) – uroczysty wernisaż i wręczenie nagród,

            - 26 marca 2018 (wtorek) – quiz z historii sztuki.

9. Tydzień Nauk Matematyczno-Przyrodniczych: 11 – 15 marca 2019.

10. Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach maturalnych – 22 marca 2019.

11. Makroregionalny Przegląd prac z rysunku, malarstwa i rzeźby: marzec - kwiecień 2019.

12.Wiosenna przerwa świąteczna: 18 - 23 kwietnia 2019.

13. Egzamin dyplomowy:

            - część praktyczna: 1, 2, 3 kwietnia 2019 (poniedziałek, wtorek, środa),

            - część teoretyczna: 8, 9 kwietnia 2019 (poniedziałek, wtorek).

14. Egzamin gimnazjalny:

- część humanistyczna: 10 kwietnia 2019 (środa),

- część matematyczno – przyrodnicza: 11 kwietnia 2019 (czwartek),

- język obcy nowożytny: 12 kwietnia 2019 (piątek).

15. „Dzień otwarty” Szkoły: 25 kwietnia 2019 (czwartek).

16. Noc w Bibliotece: kwiecień 2019.

17. Targi Zawodoznawcze w II LO: kwiecień 2019.

18. Pożegnanie klas programowo najwyższych: 26 kwietnia 2018 (piątek).

19. Egzamin maturalny:

- część pisemna: 6 – 23 maja 2019,

- część ustna: 6 – 25 maja 2019,

- egzamin poprawkowy: 20 – 21 sierpnia 2019 (pisemny: 20.08.2019, godz. 9.00).

20. Noc Muzeów w „Plastyku”: maj 2019.

21. Urodziny Hasiora: 14 maja 2019.

22. Dzień Kultury Języka Polskiego: II semestr roku szkolnego 2018/2019.

.

23. Terminy rekrutacji:

           - 3, 4, 5 czerwca 2019 – spotkania konsultacyjne dla kandydatów (pon., wt., śr.),

          - 10 czerwca 2019 – egzamin praktyczny (poniedziałek),

             - 11 czerwca 2019 – egzamin teoretyczny (wtorek),

            - 12 czerwca 2019 – ogłoszenie wyników egzaminu oraz listy uczniów przyjętych  

               do LP (środa),

24. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2019.

25. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

            - 2 listopada 2018 (piątek),

            - 2 maja 2019 (czwartek),

- 6-8 maja 2019 (poniedziałek – środa).

26. Terminy wystawiania ocen i ocen proponownych

            - 14 listopada 2018 – propozycje ocen śródrocznych (środa),

            - 17 grudnia 2018 – wystawienie ocen śródrocznych (poniedziałek),

            - 22 lutego 2019 – propozycje ocen końcoworocznych w klasach maturalnych (piątek),

            - 18 marca 2019 – wystawienie ocen końcoworocznych w klasach maturalnych (pon.),

            - 17 maja 2019 – propozycje ocen końcoworocznych (piątek),

            - 14 czerwca 2019 – wystawienie ocen końcoworocznych (piątek).

27. Planowane terminy obrad Rady Pedagogicznej:

- 3 września 2018 (godz.8.00 – zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych;
     godz. 10.00 – organizacja roku szkolnego),

            - 14 września 2018 (nadzór pedagogiczny; organizacja roku),

            - 15 listopada 2018 (przegląd wyników nauczania),

           - 20 grudnia 2018 (klasyfikacja śródroczna),

            - 10 stycznia 2019 (podsumowanie I semestru),

           - 21 marca 2019 (klasyfikacja klas programowo najwyższych),

           - 9 maja 2019 (przegląd wyników nauczania),

            - 17 czerwca 2019 (poniedziałek) – klasyfikacja,

            - 30.08.2019 (piątek), godz. 10.00 - podsumowanie roku szk. 2018/19; zatwierdzenie
               wyników egzaminów poprawkowych.

28. Planowane terminy spotkań Sekcji Artystycznej:

            - 25 września 2018 – roczna organizacja pracy,

            - 22 listopada 2018 – wyprzedaż, „Przegląd”, dyplomy,

            - 14 lutego 2019 – dyplomy, „przegląd”, szkolny konkurs plastyczny dla klas III Gim.
               i VIII SP, Dni Koszalina, Noc Muzeów, Urodziny Hasiora,

            - 25 kwietnia 2019 – analiza dyplomów, Urodziny Hasiora, Noc Muzeów.

29. Planowane terminy spotkań Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Ogólnokształcących:

- 27 września 2018 (czwartek) – analiza egzaminów zewnętrznych 2018 i testów

               diagnostycznych,

            - 3 stycznia 2019 – analiza próbnych egzaminów zewnętrznych, sprawy bieżące,

            - kwiecień 2019 – (stosownie do potrzeby) - sprawy bieżące.

30. Planowane terminy spotkań Zespołu Wychowawców:

            - 20 września 2018 – omówienie planu działań wychowawczo- profilaktycznych,

            - 15 listopada 2018 – sprawy bieżące i organizacyjne,

            - 28 lutego 2019 - uczniowie z niepowodzeniami i sukcesami, frekwencja,

            - maj 2019 – (stosownie do potrzeby) – sprawy bieżące i organizacyjne.

31. Planowane terminy spotkań z rodzicami:

            - 28 września 2018,

            - 16 listopada 2018,

            - 1 marca 2019,

            - 17 maja 2019.

Wszystkie spotkania odbywają się w budynku szkoły o godz. 17.00.

 

 Kalendarz na rok szkolny 2018/2019 (do pobrania w formacie pdf) 

Kalendarz na rok szkolny 2017/2018 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2016/2017 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2015/2016 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2014/2015 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2013/2014 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2012/2013 (do pobrania w formacie pdf)

biennale 2017 baner

koszalinski grafik kultury

Podstawy projektowania

Snycerstwo

Pracownia rzeźby

Ceramika artystyczna


Tagi: Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie, szkoła plastyczna, Koszalin, gimnazja w Koszalinie, plastyk, uczniowie plastyka, biennale, lp, ossp, zsp, Władysław Hasior, gimnazjum plastyczne, przegląd szkół plastycznych, liceum ogólnokształcące, gimnazjum, szkoły w Koszalinie, egzaminy do plastyka, liceum plastyczne w Koszalinie, konkursy plastyczne, matura, rysunek, malarstwo, rzeźba, ceramika, reklama wizualna, snycerstwo, tkanina artystyczna, fotografia, liternictwo, projektowanie, historia sztuki, plastyk koszalin, wyprzedarz prac, artysta plastyk, dyplomy, przeglad rysunku malarstwa rzeźby


kbp 

Rysunek i malarstwo

Galeria DYPLOMY 2015

Tkanina artystyczna

Projektowanie graficzne

Fotografia