mkidn

Nazwa zadania:
Wyposażajmy i działajmy modernizacja sali komputerowej w Zespole Szkół Plastycznych
im. Władysława Hasiora w Koszalinie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego – przygotowanie dokumentacji"
Czytaj: www.mkidn.gov.pl i cea.art.pl

Zaloguj się

Skład Rady Rodziców w Zespole Szkół Plastycznych
im. Władysława Hasiora w Koszalinie
w roku szkolnym 2017/2018

Przewodniczący: p. Tomasz Bechler (przedstawiciel kl. IIIg)
Wiceprzewodnicząca: p. Magdalena Muszyńska-Płaskowicz (przedstawicielka kl. VIg)
Sekretarz: p. Aneta Młynarczyk (przedstawicielka kl. IVb)
Skarbnik: p. Małgorzata Piłaszewicz (przedstawicielka kl. IIa)


Członkowie Rady:

 • p. Edyta Kieliańska (przedstawicielka kl. IIg)
  p. Anna Sulima (przedstawicielka kl. IVg)
  p. Arkadiusz Rymarczyk (przedstawiciel kl. IVg)
  p. Marlena Łuczak (przedstawicielka kl. Ia)
  p. Aleksandra Sajek (przedstawicielka kl. Ib)
  p. Ewa Dubielak (przedstawicielka kl. IIb)
  p. Joanna Jagiełło (przedstawicielka kl. IIIa)
  p. Jolanta Sas (przedstawicielka kl. IIIb)
  p. Katarzyna Trzeszczkowska (przedstawicielka kl. IVa)

Zebrania Rady Rodziców odbywają się wg harmonogramu zebrań z wszystkimi rodzicami tj:

 • 15 września 2017 godz. 18.00
  25 października 2017 godz. 17.30
  17 listopada 2017 godz. 16.30
  12 stycznia 2018 godz. 16.30
  27 kwietnia 2018 godz. 16.30
  8 czerwca 2018 godz. 16.30 (tylko Prezydium RR)

 

 

Aby pomoc szkole w realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych Rada Rodziców zwraca się z prośbą o wpłaty kwoty 50,00zl na semestr. Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio na podane konto Rady Rodziców.

Numer konta Rady Rodziców
Rada Rodziców przy Zespole Szkol Plastycznych w Koszalinie
75-620 Koszalin, ul. Racławicka 9
27 1020 2791 0000 7702 0065 9367
tytuł wpłaty: imię i nazwisko ucznia, semestr I lub semestr II

 

 

Kompetencje Rady Rodziców w Zespole Szkół Plastycznych w Koszalinie określa §20 Statutu Szkoły

 1. W Szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców.
 3. Rada Rodziców współpracuje z innymi organami Szkoły, jak Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski.
 4. Radę Rodziców stanowią przedstawiciele rodziców w liczbie jeden rodzic z jednej klasy, wybieranych na pierwszym zebraniu z rodzicami.
 5. Kadencja Rady trwa trzy lata szkolne.
 6. Rada wyłania ze swego grona przewodniczącego i prezydium.
 7. Przewodniczący kieruje pracą Rady.
 8. W celu wspierania działalności Szkoły Rada Rodziców:
     1) współdziała w realizacji zadań wychowawczych Szkoły,
     2) współuczestniczy w doskonaleniu warunków nauki i pracy Szkoły,
     3) gromadzi fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł,
     4) w szczególnych przypadkach, w miarę posiadanych środków finansowych, udziela doraźnej pomocy materialnej uczniom,
     5) wspiera aktywność uczniów poprzez finansowanie – w miarę możliwości finansowych – udziału uczniów w konkursach, nagród dla laureatów konkursów, organizacji szkolnych uroczystości, wysyłki prac uczniowskich na konkursy itp.
 9. Szczegółową organizację i działalność Rady Rodziców określa jej Regulamin.

biennale 2017 baner

koszalinski grafik kultury

Podstawy projektowania

Snycerstwo

Pracownia rzeźby

Ceramika artystyczna


Tagi: Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie, szkoła plastyczna, Koszalin, gimnazja w Koszalinie, plastyk, uczniowie plastyka, biennale, lp, ossp, zsp, Władysław Hasior, gimnazjum plastyczne, przegląd szkół plastycznych, liceum ogólnokształcące, gimnazjum, szkoły w Koszalinie, egzaminy do plastyka, liceum plastyczne w Koszalinie, konkursy plastyczne, matura, rysunek, malarstwo, rzeźba, ceramika, reklama wizualna, snycerstwo, tkanina artystyczna, fotografia, liternictwo, projektowanie, historia sztuki, plastyk koszalin, wyprzedarz prac, artysta plastyk, dyplomy, przeglad rysunku malarstwa rzeźby


kbp 

Rysunek i malarstwo

Galeria DYPLOMY 2015

Tkanina artystyczna

Projektowanie graficzne

Fotografia