mkidnDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach PROGRAMU  Infrastruktura szkolnictwa artystycznego. ZADANIE Projekt doposażenia i modernizacji pracowni artystycznych w Zespole Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie.

 

 

plakat telefon zaufania 800080222 m

 

 

Zaloguj się

15 listopada 2019r (piątek), godz. 1700
Zebranie z rodzicami

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

  Co oznaczają skróty ZSP, LP, LSP?
ZSP czyli Zespół Szkół Plastycznych jest nazwą szkoły. W skład ZSP wchodzą trzy szkoły Liceum Plastyczne (LP), Liceum Sztuk Plastycznych (LSP) i Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych (OSSP) (wygasająca). ZSP powstało z przekształcenia Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, czyli dawnego PLSP.

  Ile lat trwa nauka w szkole?
W Liceum Plastycznym nauka trwa 4 lata, jeśli ukończyłeś gimnzjum. Dla uczniów po 8-smej klasie szkoły podstawowej nauka w Liceum Plastycznym będzie trwała 5 lat. Nauka w Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych trwała sześć lat, na które składało się trzyletnie gimnazjum i trzyletnie liceum (gimnazjum jest w trakcie wygaszania).

  W jakim celu wymagane jest zaświadczenie lekarskie?
Zaświadczenie lekarskie jest konieczne. Szkoła musi posiadać  informację o tym, czy środowisko pracowni artystycznych (farby, rozpuszczalniki i inne) nie będą działały na kandydata niekorzystnie i nie wywołają u niego niepożądanych reakcji podczas pracy. Wystarczy zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu, na którym znajdować się będzie informacja o braku przeciwwskazań do kontynuowania nauki w szkole plastycznej.

  Dlaczego szkoła nie jest objęta rekrutacją koszalińskiego Elektronicznego Systemu Zarządzania Oświatą?
Zespół Szkół Plastycznych jest szkołą artystyczną, która znajduje się pod bezpośrednim nadzorem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w koszalińskim Elektronicznym Systemie Zarządzania Oświatą znajdują się tylko szkoły, które nadzoruje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Aby przystąpić do egzaminów wstępnych należy dostarczyć wymagany przez szkołę komplet dokumentów. Zespół Szkół Plastycznych jest dodatkową szkołą wyboru.

  W jakim celu odbywają się spotkania konsultacyjne?
Spotkania konsultacyjne odbywają się na kilka dni przez planowanym egzaminem do szkoły. Konsultacje są bezpłatne, prowadzone przez  nauczycieli przedmiotów artystycznych w naszej szkole. Podczas spotkań kandydaci mogą wykonać prace plastyczne pod okiem naszych pedagogów, mają też możliwość przedstawienia swoich prac szkolnych lub domowych i uzyskać w ten sposób opinię na temat swoich możliwości artystycznych.

  Czy po ukończeniu gimnazjum muszę kontynuować naukę w liceum plastycznym? (gimnazjum jest w trakcie wygaszania)
Po ukończeniu naszego gimnazjum (3 lata) uczeń kontynuuje naukę w naszej szkole plastycznej realizując program liceum (3 lata). Uczeń na każdym etapie nauki może dokonać zmiany szkoły, ponieważ podstawa programowa kształcenia ogólnego jest taka sama, jak w każdej innej szkole.

  Jakie kierunki studiów wybieraja absolwenci szkoły?
Absolwenci naszej szkoły najczęściej kontynuują naukę na różnego rodzaju kierunkach artystycznych, wybierając zwykle jedną z wielu w naszym kraju Akademii Sztuk Pięknych. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że nie ma w Polsce wyższej uczelni tego typu, która nie miałaby wśród swoich studentów byłych uczniów koszalińskiego plastyka.
Warto jednak zaznaczyć, że choć nasi uczniowie mają pasje plastyczne i najczęściej z nimi właśnie wiążą swoją przyszłość, to nie zawsze wybierają studia na kierunkach artystycznych. Wielu z nich wybiera kierunki humanistyczne, a nawet ścisłe i techniczne!
Przyjrzyjcie się bliżej losom naszych absolwentów w zakładce ansolwenci tutaj.

 

 

 

 

Podstawy projektowania

Snycerstwo

Pracownia rzeźby

Ceramika artystyczna

Rysunek i malarstwo

Tkanina artystyczna

Projektowanie graficzne

Fotografia


Tagi: Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie, szkoła plastyczna, Koszalin, gimnazja w Koszalinie, plastyk, uczniowie plastyka, biennale, lp, ossp, zsp, Władysław Hasior, gimnazjum plastyczne, przegląd szkół plastycznych, liceum ogólnokształcące, gimnazjum, szkoły w Koszalinie, egzaminy do plastyka, liceum plastyczne w Koszalinie, konkursy plastyczne, matura, rysunek, malarstwo, rzeźba, ceramika, reklama wizualna, snycerstwo, tkanina artystyczna, fotografia, liternictwo, projektowanie, historia sztuki, plastyk koszalin, wyprzedarz prac, artysta plastyk, dyplomy, przeglad rysunku malarstwa rzeźby


kbp 

koszalinski grafik kultury